Wraz z nowym rokiem wielu polskich pracodawców zastanawia się, jaki jest status projektu ustawy o sygnalistach (ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia) oraz kiedy możemy spodziewać się jej wejścia w życie. Uchwalona na podstawie projektu ustawa stanowić będzie implementację unijnej Dyrektywy 2019/1937, która powinna była zostać wdrożona przez wszystkie państwa członkowskie do 17 grudnia 2021 r., co jak widzimy w Polsce niestety się nie udało.

Ustawa o sygnalistach na celowniku

Projekt ustawy o sygnalistach pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji 18 października 2021 r. i obecnie znajduje się na etapie opiniowania, uzgadniania i konsultacji publicznych. W ramach tego etapu komentarze do projektu zgłosiło prawie 80 podmiotów – zarówno prywatnych, jak i publicznych (wszystkie uwagi dostępne są na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822857#12822857). Mają one bardzo różnorodny charakter i odnoszą się m.in. do: nieścisłości terminologicznych, kwestii procedur grupowych, zakresu obowiązków organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne, odpowiedzialności i sankcji karnych oraz zbyt krótkiego vacatio legis.

Projekt ustawy a finalne jej brzmienie

Kolejnym krokiem całego procesu jest ustosunkowanie się wnioskodawcy – autora projektu,
tj. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do zgłoszonych uwag oraz odpowiednie zmodyfikowanie treści projektu. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo opublikowało swoją odpowiedź jedynie dla jednego zgłoszenia (Związku Powiatów Polskich), jednakże na przestrzeni kilku następnych tygodni możemy zapewne spodziewać się odpowiedzi także na pozostałe komentarze. W świetle treści zgłoszonych uwag (a także ich powtarzalności), bardzo możliwe jest, że spora ich część zostanie przez Ministerstwo uwzględniona, przez co projekt ustawy o sygnalistach ulegnie znaczącym zmianom.

Co dalej z ustawą o sygnalistach?

Obserwując postęp prac legislacyjnych, w naszej ocenie, uchwalenie ustawy może nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. Co istotne, wiele ze zgłoszonych uwag akcentuje bardzo krótkie vacatio legis dla wejścia w życie nowych obowiązków, w szczególności obowiązku posiadania regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz jego skonsultowania z zakładowymi organizacjami związkowymi lub reprezentantami pracowników. Wielu przedsiębiorców mogłoby nie zdążyć z przyjęciem odpowiednich procedur, przez co narażeni byliby na surowe sankcje karne przewidziane w projekcie (które także mogą ulec zmianie na bazie zgłoszonych uwag). W związku z tym możliwe jest, iż przewidziane w projekcie 14-dniowe vacatio legis zostanie zmienione, przez co termin na wprowadzenie wewnętrznych procedur whistleblowingowych ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu w stosunku do dnia uchwalenia ustawy.

Elżbieta Szulc
Associate
elzbieta.szulc@olesinski.com


Czy Twoja firma potrzebuje systemu do obsługi zgłoszeń nieprawidłowości?

Porozmawiaj z nami i dowiedz się, czy musisz wdrożyć system dla sygnalistów.Inne artykuły
Inne artykuły

Powiązane posty