FAQ

Czy WhistBoard
to dobre rozwiązanie
dla Twojej firmy?

Poznaj WhistBoard lepiej

Narzędzie ułatwiające komunikację na linii sygnalista-organizacja

Wiedz więcej i reaguj szybciej, dzięki możliwości zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów.

Miej wszystkie informacje pod kontrolą!

WhistBoard to działająca w chmurze aplikacja stworzona z myślą o sygnalistach. Umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości i zarządzanie nimi, a zwłaszcza przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań wyjaśniających. WhistBoard jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z tzw. Dyrektywy whistleblowingowej.

organizacji linku. Aplikacja działa online, niezbędne jest więc połączenie sieciowe oraz przeglądarka internetowa.

Tak, sygnalista może dokonać zgłoszenia w pełni anonimowy sposób. WhistBoard gwarantuje tę anonimowość poprzez wdrożenie szeregu zabezpieczeń IT oraz prostego mechanizmu dokonywania zgłoszeń.

 

Przede wszystkim WhistBoard nie wymaga od sygnalisty logowania do żadnego systemu. Przyjmując zgłoszenie od sygnalisty w trybie anonimowym, aplikacja nie wymaga podania od niego jakichkolwiek danych kontaktowych. Jeżeli sygnalista zdecyduje się dokonać zgłoszenia w formie pliku (np. pdf), aplikacja wyczyści go z tzw. metadanych umożliwiających identyfikację autora pliku. Tym samym, osoby zarządzające zgłoszeniem nie mają żadnych możliwości naruszenia anonimowości sygnalisty.

 

Od strony technicznej aplikacja nie monitoruje ruchów sygnalisty na stronie, a szyfrowany serwer gwarantuje bezpieczeństwo danych zgromadzonych w ramach zgłoszeń.

Każda osoba dysponująca unikalnym linkiem do formularza zgłoszenia nieprawidłowości w danej firmie.

Tak, jeżeli sygnalista zdecyduje się przesłać swoje zgłoszenie w trybie jawnym, jego dane będą dostępne jedynie dla osób przypisanych do konta spółki obsługującego zgłoszenia.

Tak, jednak jest to możliwe jedynie w przypadku, kiedy sygnalista zachowa unikalny link do okna dialogowego wygenerowany po dokonaniu zgłoszenia. To jedyna forma kontaktu operatora aplikacji WhistBoard z anonimowym sygnalistą. Co ważne, aplikacja w żaden sposób nie monitoruje kim jest osoba uruchamiająca okno dialogowe.

Za pomocą prostego formularza zgłaszania nieprawidłowości, który znajduje się pod unikalnym linkiem wygenerowanym przez WhistBoard. Nie jest wymagana od niego rejestracja w serwisie. Wysyłając zgłoszenie o nieprawidłowościach, sygnalista może dołączyć do niego załączniki związane ze zgłoszeniem.

WhistBoard pozwala na szybkie i skuteczne zarządzanie zgłoszeniami sygnalistów oraz gwarantuje ich anonimowość zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie whistleblowingu. Podmioty korzystające z WhistBoard dzięki zastosowanym rozwiązaniom (m.in. zgłoszenia anonimowe, dedykowany formularz, przejrzysty interfejs) mają możliwość sprawnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie każdego zgłoszenia i poinformowania sygnalisty o formie jego zakończenia. WhistBoard to także kompletne archiwum zgłoszeń sygnalistów i działań podjętych przez spółkę.

Tak, operatorzy WhistBoard mają możliwość wygenerowania raportu dotyczącego konkretnego zgłoszenia lub wszystkich zgłoszeń zewidencjonowanych przez aplikację.

Tak, poprzez opcję „Dodawanie zgłoszenia wewnętrznego” dostępnej dla każdego operatora WhistBoard. Zapisując zgłoszenie otrzymane poza systemem, operator ma również możliwość dodania załącznika do aplikacji.

Tak, WhistBoard umożliwia zarządzanie zgłoszeniem sygnalisty i zapisywanie wszystkich akcji podjętych w związku z jego wyjaśnieniem. Każda podjęta czynność jest widoczna w historii zgłoszenia.

WhistBoard jest obecnie dostępny w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Tak, w celu customizacji narzędzia prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie https://whistboard.com/kontakt/

Tak, WhistBoard w pełni odpowiada na wyzwania, jakie stawia przed przedsiębiorcami dyrektywa o ochronie sygnalistów. W przyszłości zostanie on także dostosowany do polskiej ustawy wdrażającej dyrektywę – o ile wprowadzi ona dodatkowe wymogi.

Tak, jeśli ustawa rozszerzy katalog obowiązków nałożony na przedsiębiorców, WhistBoard zostanie dopasowany do wymogów tak, aby spełniać wszystkie wymagania.

Tak, otrzymanie 7-dniowego dostępu testowego jest możliwe po wysłaniu takiej prośby za pomocą formularza na stronie https://whistboard.com/kontakt/

Tak, działanie systemu zostało zaprezentowane na filmiku demo narzędzia. Istnieje również możliwość sprawdzenia funkcjonalności WhistBoard podczas indywidualnej prezentacji – w przypadku zainteresowania pierwszą lub drugą formą obejrzenia WhistBoard, prosimy o kontakt za pomocą formularza na stronie https://whistboard.com/kontakt/

Tak, na życzenie klienta istnieje możliwość wsparcia posprzedażowego w formie m.in. obsługi zgłoszeń dokonanych przez sygnalistów.

Aktualny cennik WhistBoard znajduje się w zakładce dostępnej pod adresem https://whistboard.com/cennik/. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt za pomocą formularza na stronie https://whistboard.com/kontakt/

WhistBoard działa w chmurze, a dostęp do niego odbywa się poprzez przeglądarkę. Aplikacja nie wymaga instalacji.

Tak – możliwość dostosowania graficznego interfejsu do wymogów organizacji jest dostępna w pakiecie Enterprise – po więcej szczegółów zapraszamy do cennika dostępnego pod adresem https://whistboard.com/cennik/.

Tak, istnieje możliwość przygotowania wersji WhistBoarda „szytego na miarę” pod potrzeby danej organizacji. W celu rozmowy na ten temat, prosimy o kontakt z naszym doradcą za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: https://whistboard.com/kontakt/

Od wybranego pakietu dostępu do aplikacji WhistBoard. Pakiety różnią się między sobą m.in. ilością operatorów czy kanałów zgłoszeniowych. Po więcej szczegółów zapraszamy pod adrese https://whistboard.com/cennik/.

Standardowo WhistBoard jest oferowany w formie licencji na 1 rok.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów musi zostać wdrożona w całej Unii Europejskiej do 17 grudnia 2021 r.

Obowiązek obejmie sektor publiczny (m.in. spółki giełdowe) oraz pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Nowe obowiązki od 17 grudnia 2021 r. obejmą sektor publiczny oraz pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników będą musieli stosować przepisy od 17 grudnia 2023 r.

Tak, na życzenie klienta istnieje możliwość wsparcia posprzedażowego w formie m.in. obsługi zgłoszeń dokonanych przez sygnalistów.

Procedura ochrony sygnalistów powinna być elementem kompleksowego wdrożenia systemu ochrony sygnalistów w każdej spółce. WhistBoard może być elementem takiego systemu gwarantując ewidencje w jednym miejscu zgłoszeń i działań podjętych przez spółkę.

Deviniti – Partner Technologiczny WhistBoard, który jest odpowiedzialny za część programistyczną oraz project management, posiada Certyfikat IS0 27001 co oznacza, że stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa jeśli chodzi o rozwój i utrzymanie oprogramowania.

Potrzebujesz więcej informacji?

Potrzebujesz więcej informacji?