Status implementacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w UE
Status implementacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w UE

Status wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów w 20 krajach UE 

Status wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów w 20 krajach UE 

Transparency International to międzynarodowa, pozarządowa organizacja, która zajmuje się badaniem, ujawnianiem i zwalczaniem praktyk korupcyjnych (przede wszystkim w życiu publicznym). W listopadzie 2023 r. opublikowała raport ,,How well do EU countries protect whistleblowers?”. Zawiera on ocenę wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów w UE1. W artykule przedstawiamy najważniejsze wnioski zaprezentowane przez TI. 

Dlaczego ochrona sygnalistów jest tak ważna? 

Sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu wielu nadużyć zagrażających interesowi publicznemu. Choć informacje przez nich zgłaszane mogą dać firmie wiele korzyści, to osoby ujawniające często narażają się na ryzyko osobiste. Ochrona sygnalistów przed niesprawiedliwym traktowaniem, w tym odwetem czy dyskryminacją, może zachęcać ludzi do zgłaszania nadużyć. 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ochronę sygnalistów są oczywiście solidne ramy prawne. Właśnie w tym celu powstała dyrektywa o ochronie sygnalistów. Choć unijne przepisy zawierały wiele przełomowych postanowień, to nadal znajdują się w nich luki. Analizowany raport przynosi ciekawe wnioski na temat wdrożenia przepisów przez kraje UE. 

Dlaczego ochrona sygnalistów jest w interesie każdego z nas

Co dokładnie badała organizacja? 

27 państw członkowskich UE miało czas na dostosowanie się do dyrektywy do 17 grudnia 2021 r. Większość nie dotrzymała terminu. Zaledwie kilka z nich przyjęło przepisy implementujące unijną dyrektywę – i to dopiero w tym roku. Estonia i Polska wciąż tego nie zrobiły.  

Organizacja Transparency International dokonała przeglądu krajowych porządków prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w 20 z 25 państw członkowskich UE, które zdecydowały się na ich przyjęcie. Pięć krajów, których nie uwzględniono w analizie, to Chorwacja, Cypr, Finlandia, Luksemburg i Malta.  

Raport TI zawiera przede wszystkim ocenę, czy przepisy są zgodne z minimalnymi wymogami dyrektywy i najlepszymi praktykami w wybranych obszarach. Opracowanie oparto na analizie i wiedzy krajowych oddziałów Transparency International, które aktywnie działały na rzecz wzmocnienia przepisów dotyczących whistleblowingu w swoich krajach. 

Wyniki badań dają do myślenia 

Z badań organizacji wynika, że aż 19 z 20 przeanalizowanych krajów nie spełnia wymogów dyrektywy w co najmniej jednym z czterech kluczowych obszarów objętych dokumentem. Chodzi tu o:  

– prawa sygnalistów do zgłaszania informacji o nadużyciach bezpośrednio władzom,  

– dostęp do środków zaradczych i pełnego odszkodowania za poniesione szkody,  

– dostęp do bezpłatnej i łatwo dostępnej porady, 

– kary dla osób naruszających ochronę sygnalistów.  

Kraje te muszą zmienić swoje przepisy, aby były dopasowane do założeń dyrektywy. Co więcej, choć wiele państw członkowskich wypełniło luki w dyrektywie, przyjmując przepisy zapewniające silniejszą ochronę sygnalistów, nadal istnieją słabe punkty. Żaden z 20 poddanych badaniu krajów nie wybrał wyższych standardów w każdym przypadku, w którym dyrektywa wyraźnie oferowała taką możliwość

Zgodność z dyrektywą o ochronie sygnalistów 

Spośród 20 zbadanych krajów:  

– 4 nie zezwalają sygnalistom na zgłaszanie nadużyć bezpośrednio władzom, bez żadnych ograniczeń; 

– 7 nie gwarantuje w swoich przepisach, że sygnaliści otrzymają pełne odszkodowanie za poniesione szkody, a kolejne 5 nie oferuje przywrócenia sygnalisty na poprzednie stanowisko (w przypadku niesprawiedliwego zwolnienia); 

– 8 nie przewiduje w swoich przepisach kar za wszystkie naruszenia ochrony sygnalistów, czyli działania odwetowe, dokuczliwe postępowanie przeciwko sygnaliście, ingerencję w zgłaszanie nieprawidłowości i naruszenie poufności tożsamości sygnalisty; 

– w 19 przepisy dotyczące ochrony sygnalistów przewidują kary za świadome zgłaszanie nieprawdziwych informacji. W 3 krajach są one nawet znacznie wyższe niż kary przewidziane za niektóre naruszenia ochrony sygnalistów; 

– 3 kraje nie przewidują w swoich przepisach bezpłatnego i łatwo dostępnego doradztwa dla (potencjalnych) sygnalistów. 

Sprostanie najlepszym praktykom  

Spośród 20 przeanalizowanych krajów:  

– tylko 8 chroni sygnalistów zgłaszających szeroki zakres wykroczeń; 

– tylko 10 wymaga od swoich władz krajowych przyjmowania anonimowych zgłoszeń sygnalistów i podejmowania działań następczych, a tylko 9 wymaga tego również od organizacji publicznych i prywatnych; 

– tylko 10 krajów wymaga od wszystkich podmiotów publicznych wdrożenia wewnętrznych systemów informowania o nieprawidłowościach, niezależnie od ich wielkości; 

– 16 ustanawia kary dla organizacji, które nie wdrożą wewnętrznych systemów informowania o nieprawidłowościach zgodnie z wymogami prawnymi; 

– tylko w 7 przepisy dotyczące ochrony sygnalistów przewidują wsparcie prawne lub finansowe dla sygnalistów w postępowaniach sądowych. 

Najważniejsze zalecenia dla poprawy sytuacji 

Zdaniem organizacji, aby zapewnić sygnalistom skuteczną ochronę i możliwość zgłaszania nadużyć, państwa członkowskie UE powinny:  

– zmienić swoje ustawodawstwo, aby zapewnić zgodność z dyrektywą w sprawie ochrony sygnalistów,  

– wykorzystać okazję do przeglądu obszarów, w których ich przepisy nie są zgodne z najlepszymi praktykami,  

– zapewnić, że proces legislacyjny jest szybki i przejrzysty oraz angażuje wszystkie kluczowe zainteresowane strony, w tym społeczeństwo obywatelskie. 

Korzyści płynące ze sprawnie funkcjonującego systemu prawnego ochrony sygnalistów są niebagatelne. Z tego względu mamy nadzieję, że Polska już wkrótce wdroży przepisy i zapewni sygnalistom skuteczną ochronę.  

A jeśli chcą Państwo wprowadzić do swojej firmy skuteczny system do obsługi zgłoszeń sygnalistów, zachęcamy do kontaktu.  

Tomasz Wróblewski
Senior Manager
tomasz.wroblewski@olesinski.com

Justyna Papież-Łogin
Senior Associate
justyna.papiez@olesinski.com

Czy Twoja firma potrzebuje systemu do obsługi zgłoszeń nieprawidłowości?

Porozmawiaj z nami i dowiedz się, czy musisz wdrożyć system dla sygnalistów.